maandag 10 oktober 2011

De Vecht 38 – Muiden, kerk en stadhuis


'Muiden is tegenwoordig zoowat net, wat Amsterdam 600 jaar geleden was,' schrijft Jac P. Thijsse in 1915, 'twee straten aan weerszijden van de rivier, een slot aan het eind en wallen er omheen.'

Dat klinkt niet heel indrukwekkend, maar al in de vroege middeleeuwen was Muiden een plaats van strategisch belang. Gelegen aan de monding van de Vecht controleerde het stadje de toegang tot Utrecht en de belangrijke route tussen Duitsland en de Noordzee.

In de 10e eeuw ontstond er een nederzetting, Craandijk noemt het '...Amuda, de mond der Aa...' en legt uit dat Aa een oude benaming voor 'water' is. In 953 verkreeg bisschop Balderik van Utrecht er tolrechten.

Natuurlijk werd dit Utrechtse bezit door de graven van Holland bestreden. Muiden was de ideale plaats om het de Utrechters lastig te maken. Maar het duurde tot 1317 voor het het stadje definitief Hollands werd.


Ook in later jaren bleef het belangrijk als knooppunt van wegen en vaarroutes. De Vecht, de Naardertrekvaart, de weg van Amersfoort naar Amsterdam, die later de A1 zou worden.

Vanaf de 16e eeuw heeft men rondom het stadje vestingwerken aangelegd. De meest recente dateren uit de 19e eeuw, toen Muiden deel uitmaakte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vlak buiten de vesting was de beruchte kruitfabriek gevestigd, die een aantal keren ontploft is. Voor het laatst in 1972. Inmiddels is de kruitproductie gestaakt.


Gerard en ik rijden onder de A1 Muiden binnen. Een beetje ongemerkt passeren we Fort H, waar een restaurant in gevestigd is (zie www.forth.nl ). We steken via een ijzeren ophaalbruggetje de vestinggracht over. De eerste indruk is hier van een nieuwbouwwijk. Op deze plaats stond tot 1973 de zoutfabriek van Bouvy.

Na een linkse bocht komen we weer aan de oever van Vecht. In de rivier liggen botters, aan de overkant staan lage huizen met rode pannendaken. Ter hoogte van de kerk wordt de bebouwing pas echt interessant. Als op een postzegel staan hier een oude, gotische kerk, met romaanse tufstenen toren, het stadhuis en een nieuwere kerk, met zuilen die de ingang omlijsten onder een klein wit torentje, bij elkaar.


Het stadhuis heeft een symmetrische roodstenen gevel, met gele stenen lijsten. Het is in 1915 gebouwd op de plaats van een oudere voorganger en heeft een opvallende ingangspartij, met een fraai geschreven, godvruchtige, spreuk boven de dubbele deur. Daarboven een indrukwekkende gevelsteen, met een schip op woelige baren tussen twee kasteeltorens. Het is sinds 1996 opgedeeld in appartementen.

De Nicolaaskerk er direct naast, gesticht in 1822, ligt weliswaar schilderachtig aan de rivierkade, maar met zijn witgekalkte exterieur is hij toch lang niet zo interessant als de oude kerk erachter.

Die ligt op een klein heuveltje en als we er voor staan kijken we een beetje verwonderd naar de lage boog onderaan de toren. Die is te laag om onderdoor te lopen. Later kom ik er achter dat de toren, een echte oude rakker uit de 12e eeuw, verzakt is. Om verdere ellende te voorkomen heeft men, al in de 13e eeuw, het terrein rondom de kerk opgehoogd en de oorspronkelijke ingang afgesloten.

In de 15e eeuw werd de kerk vergroot en verbouwd in gotische stijl, waarbij gebruik gemaakt werd van het tufsteen van de oude kerk. Het interieur van de kerk, met zijn houten tongewelf, stamt grotendeels uit de 17e eeuw. Er zijn tekstborden te vinden die verwijzen naar Pieter Cornelisz Hooft en zijn vrouw. Hooft was dichter en slotvoogd van Muiden, bekend om de literaire bijeenkomsten van de Muiderkring.

Wij rijden naar de brug, waar het bekende café van Ome Ko al open is en de koffie wacht...Dit verhaal verscheen in 2009 in de Artishockberichten, verenigingsblad van culturele vereniging Artishock in Soest. Omstandigheden kunnen inmiddels veranderd zijn.

Tekening: Gerard Kuit

Foto's: Jan de Stripman

Bronnen: Prof. J.A.de Rijk – Wandelingen door Gooi- en Eemland 1905; Jac.P.Thijsse – De Vecht 1915; Monumenten in Nederland – Noord-Holland 2006

Muiden op Wikipedia   

Het Muiderslot op Wikipedia

Muiden op Google Maps
 

donderdag 6 oktober 2011

De Vecht 37 – Het Muiderslot

Als kind was ik, zoals veel kinderen, bijzonder geïnteresseerd in de riddertijd. Ik had het geluk dat bij ons in de straat een VIVO gevestigd was, een kleine supermarkt. Daar kon je, bij besteding van tenminste 5 gulden aan boodschappen, voor 25 cent extra, elke maand een nieuw boekje met de avonturen van Prins Valiant kopen.

Prachtige stripverhalen, getekend door Harold Foster. Ik heb er laatst nog weer eens een paar ingezien. De dappere prins bevecht middeleeuwse ridders, maar ook Romeinse legionairs, Hunnen en zelfs Indianen. Tegenstanders uit heel verschillende tijdperken, dus. Gelukkig strijdt hij ook met draken, reuzen, gigantische krokodillen en monsterlijke schildpadden. En hij woont in een echt kasteel.

Geen wonder dat mijn kinderlijk enthousiasme gewekt werd. Zo'n middeleeuws kasteel wilde ik wel eens van dichtbij zien. Het meest voor de hand liggende voorbeeld was het Muiderslot. Verschillende keren trok ik er dus, met mijn vriendjes, op uit met de bedoeling om per fiets van Soest naar Muiden te rijden.

Een ritje van hooguit 30 kilometer, maar voor mij en mijn metgezellen telkens weer te hoog gegrepen. Doorgaans werd het ons ergens ter hoogte van Bussum te machtig. Nu waren we toch wel erg ver van huis ! Rechtsomkeert dan maar weer.

Mijn 5 jaar oudere broer kwam uiteindelijk te hulp. Samen met hem ben ik dan toch een paar keer naar Muiden gefietst. Op het laatst kende ik de rondleiding zo'n beetje uit mijn hoofd.

Een aantal jaren geleden zijn we er weer naartoe gegaan. Nu met kleinzoon D. die toen al net zo'n belangstelling voor ridders had als ik indertijd. Heel veel bleek er niet veranderd te zijn. Nog immer kregen we menig oud-Hollands spreekwoord uitgelegd, waren de harnassen indrukwekkend en de bedden verbazend klein.Met Gerard Kuit bekijk ik het kasteel alleen van uit de verte. Het is strategisch gelegen aan de monding van de Vecht. Vermoedelijk was het stadje Muiden er eerder dan het slot. Het ontstond in de 10e eeuw als vissersplaats en voorhaven voor Utrecht.

Kort na 1280 stichtte de Hollandse graaf Floris V het slot. Hij werd er later gevangen gezet en in 1296 vermoord, vermoedelijk bij een ontsnappingspoging. Het slot werd daarop, in opdracht van de Bisschop van Utrecht, verwoest.

Albrecht van Beieren liet het, rond 1370, herbouwen op de oude grondvesten. In de volgende eeuwen werden er aarden wallen en vestingwerken om het kasteel en later het hele stadje aangelegd. Het huidige uiterlijk en interieur van het Muiderslot dateert grotendeels uit de 17e eeuw.

In 1825 wilde de dienst Domeinen het bouwwerk voor de sloop verkopen. Koning Willem I stak daar een stokje voor. Rond 1900 werd het uitgebreid gerestaureerd onder leiding van P.J.H.Cuypers. Misschien iets te fantasievol, want in de jaren '60 werd een deel van Cuypers' toevoegingen weer verwijderd.Op de website van het Muiderslot is te zien dat de rondleiding inmiddels uitgebreid is en dat er nu meer mogelijkheden zijn om op eigen houtje het slot te verkennen. 


Dit verhaal verscheen in 2009 in de Artishockberichten, verenigingsblad van culturele vereniging Artishock in Soest. Omstandigheden kunnen inmiddels veranderd zijn.
Tekening: Gerard Kuit

Foto's: Jan de Stripman

Bronnen: Prof. J.A.de Rijk – Wandelingen door Gooi- en Eemland 1905; Jac.P.Thijsse – De Vecht 1915; Monumenten in Nederland – Noord-Holland 2006

Muiden op Wikipedia

Het Muiderslot op Wikipedia

Muiden op Google Maps